Fundacja Wsparcia
Edukacji i Kultury - SAXUM
Fundacja Wsparcia
Edukacji i Kultury - SAXUM
Fundacja Wsparcia
Edukacji i Kultury - SAXUM
Fundacja Wsparcia
Edukacji i Kultury - SAXUM

O fundacji

Fundacja SAXUM powstała w 2019 roku w Poznaniu, by pomóc rozwijać edukację i kulturę w Polsce. Fundacja realizuje swój główny cel między innymi poprzez udzielanie wsparcia finansowego osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje (fundowanie stypendiów, kursów,szkoleń i konferencji). Oprócz pomocy materialnej Fundacja SAXUM udostępnia i tworzy budynki przeznaczone do działalności zgodnej z celami Fundacji (między innymi szkoły każdego rodzaju i stopnia, w tym: szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie zawodowe, licealne i wyższe).

Cele

  1. Wspieranie i inicjowanie aktywności naukowej, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej, sportowej;
  2. Organizacja i promocja wolontariatu;
  3. Formacja dzieci i dorosłych, w szczególności edukacyjna i kulturalna;
  4. Upowszechnianie dobrych wzorców wychowania, edukacji, nauki i sportu;
  5. Tworzenie narzędzi multimedialnych w celu zwiększania dostępności do edukacji i kultury;
  6. Wspieranie, integracja i promocja działań z zakresu edukacji i kultury;
  7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, badawczej, kulturalnej, opiekuńczej;
  8. Świadczenie pomocy w zakresie szerzenia edukacji i kultury;
  9. Wspieranie lokalnej i międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej;
  10. Tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury.

Zawodowcy dla Ziemi Świętej

Pracują w różnych zawodach, mają otwarte głowy i chcą służyć Bogu swoją pracą. To chyba najkrótszy opis ludzi, którzy spotkali się kilka tygodni temu w Ziemi Świętej. Wrócili już do nowej rzeczywistości – kwarantanny, która opanowała cały świat. I właśnie to zainspirowało ich do stworzenia międzynarodowej społeczności, dzięki której na odległość poznają korzenie swojej wiary.

Stany Zjednoczone, Nikaragua, Francja, Włochy, Polska, Togo. Można by długo wymieniać kraje, z których młodzi zawodowcy zjechali do Ziemi Świętej na konferencję Holy Land Dialogues. Konferencja miała już kilka edycji, ale pierwszy raz organizatorzy pomyśleli o tym by uczestnikami byli ludzie w przedziale wiekowym 22-35. Organizatorem było Saxum Visitor Center – działające od kilku miesięcy centrum multimedialne, które przy pomocy map, wizualizacji 4D, osi czasu czy fantastycznych przekrojów najważniejszych miejsc w Ziemi Świętej, pozwala lepiej zrozumieć biblijną opowieść o Nauczycielu z Nazaretu.

Aktualności

Nietypowa pielgrzymka

Holy Land Dialogues to z jednej strony pielgrzymka, z drugiej niezapomniane doświadczenie zawodowe – wspomina Mateusz, inżynier lotnictwa i programista…

Marzenie pewnego księdza

Właśnie takie centrum – dające ludziom z całego świata najlepszą wiedzę na temat miejsc, w których żył Bóg-Człowiek, było marzeniem…
Menu